Golf Courses

Planirana igrališta za golf u Zadarskoj županiji

Punta Skala (Grad Nin)

69 ha

Image

Adress: Put Murvice 14, Zadar
Phone: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-mail: zadra@zadra.hr