Poduzetničke zone

GRAD BIOGRAD NA MORU

Poslovno (poduzetnička) zona

Jedinstvena zona gospodarske namjene Jankolovica (južni dio)

Poslovna (poduzetnička) zona gospodarske namjene

Poslovne, pretežito uslužne K1 i zabavnog centra T5

Poslovno (poduzetnička) zona

Jedinstvena zona gospodarske namjene Jankolovica

Jedinstvena zona gospodarske namjene

Sjeverno od državne ceste D8
Slika 1

Jedinstvena zona gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene

Sedma četa - Bućina

Industrijska zona

„Turističko informativni centar, Marikulturni centar“

GRAD BENKOVAC

PZ Veljane

PZ Benkovačko selo

PZ Šopot

OPĆINA BIBINJE

OPĆINA GRAČAC

Poslovna zona Gračac

OPĆINA KALI

Gospodarska zona

Vela Lamjana, Kali

Slika 1

OPĆINA KOLAN

Proizvodno - poslovna zona

Kolan

Slika 1

OPĆINA LIŠANE OSTROVAČKE

Poslovna zona

OPĆINA NOVIGRAD

Poslovna zona

Pridraga

OPĆINA PAŠMAN

Zona proizvodne (zanatske) namjene

I2 zona Barotul

OPĆINA PAŠMAN (BAROTUL)

Komunalno - servisna zona

Dobropoljana - K3
OTOK PAŠMAN - NASELJE DOBROPOLJANA

Zona proizvodne (zanatske) namjene

I2 zona 

OPĆINA PAŠMAN - NASELJE KRAJ

Zona proizvodne (zanatske) namjene

I2 zona Neviđane
OTOK PAŠMAN - NASELJE NEVIĐANE

OPĆINA POLAČA

Kamenolomi

OPĆINA POLIČNIK

Poslovna zona Grabi + Proširenje Zone Grabi (P-I, P-II, P-III, P-IV)

Poslovna zona Mazija Jugoistok

Poslovna zona Murvica

Sastoji se od: PZ Murvica Jug, Murvica IK, Murvica Zapad

OPĆINA POSEDARJE

Proizvodno-poslovna zona

Posedarje-Slivnica

OPĆINA PRIVLAKA

Pretežito poslovna zona (K1)

OPĆINA RAŽANAC

Poslovna zona Vukovac

OPĆINA STANKOVCI

Poslovna zona Novi Stankovci

OPĆINA SUKOŠAN

Zanatska zona Barake

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

Poslovna zona Sveti Filip i Jakov

OPĆINA TKON

Komunalna zona Tkon

Komunalno servisna (K3)

Košara Gospodarska namjena (proizvodnja) (I4)

Gospodarska zona Tkon Pretežito zanatska (I2)

GRAD ZADAR

Gospodarska zona Crno

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Stambeno - poslovna zona Zemunik Gornji

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr