Metaloprerađivačka industrija

Uvod

Industrija metala i metalnih proizvoda nesumnjivo je jedna od grana koja značajno potiče razvoj i rast nacionalnog gospodarstva. Ovaj industrijski sektor, inače jedan od najvažnijih u Hrvatskoj, već kontinuirano bilježi visoke stope rasta, ali i izvoza.

Tome doprinose privlačni uvjeti investiranja, razvijena infrastruktura, know how i povoljne cijene energenata koje su među konkurentnijima u regiji. Razlog je, dakako, i u posebnoj pažnji koja se pridaje obrazovanju stručnih kadrova iz područja strojarstva i općenito industrije.

Tvrtke koje se bave metalskom industrijom usmjerene su na izvoz, uvođenje novih tehnologija, obuku profesionalnog osoblja, certificiranje sustava kvalitete, ekološki prihvatljivu proizvodnju i povezivanje domaćih i stranih proizvođača. Proizvodni program metalske industrije u Hrvatskoj vrlo je raznolik i može zadovoljiti potrebe potencijalnih kupaca i partnera.

Svi statistički pokazatelji ukazuju na pojačani rast metalske industrije u zadnjih pet godina, a pozitivan trend se nastavlja. Prema podatcima Hrvatske gospodarske komore rasli su ukupni prihodi, broj tvrtki i izvoz, koji čini preko 63 % ukupnog prihoda, što je metaloprerađivačku industriju u Industrijskoj strategiji RH pozicioniralo kao pokretačku snagu. U 2016. izvezeno je metaloprerađivačkih proizvoda u vrijednosti 2,99 milijardi eura, što predstavlja 27,29 % izvoza u prerađivačkoj industriji i 24,27 % ukupnog izvoza Hrvatske. Ukupni broj zaposlenih u metaloprerađivačkoj industriji u 2016. iznosio je 59.235, tj. 28,42 % ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji. U Hrvatskoj više od 3000 tvrtki posluje u metalskoj industriji. Broj zaposlenih u sektoru je preko 27.000. Udio metalske industrije u ukupnom izvozu je 3,5 %. Otprilike 10 % ukupne dodane vrijednosti i prodaje prerađivačke industrije ostvaruje se u metalskoj industriji.

Mogućnost rasta i razvoja metalske industrije u okviru hrvatskoga gospodarstva

Budući da se radi o jednom od najznačajnijih sektora u ukupnom EU gospodarstvu, jasno je da prostor za daljnji rast i razvoj postoji. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz Industrijsku strategiju RH 2014. – 2020. i pojedine dijelove Strategije pametne specijalizacije, ovu djelatnost podupire kroz odluke, mjere i aktivnosti, s potporom Vlade RH.

Premda svi pokazatelji ukazuju na pozitivne trendove u metalskoj industriji, 'metalci' su ipak suočeni sa zastarjelom tehnologijom, financiranjem izvoznih poslova, stvaranjem i zadržavanjem novih stručnih kadrova te zakonima koji nameću obveze u pogledu zaštite okoliša, zaštite na radu i radnih odnosa te energetske učinkovitosti i sl.

U okviru promatranih djelatnosti industrije, činjenica je da je čak 30 % kapitala metalske industrije u vlasništvu inozemnih investitora. Na taj je način ova djelatnost snažno uključena u globalne lance vrijednosti. Inozemne investicije najbolji su i najjeftiniji izvor znanja kad je u pitanju tehnološki razvoj tvrtke ili djelatnosti u cjelini. Glavni investitori u ovu djelatnost dolaze iz Austrije, Italije, Njemačke i Slovenije.

Radi postizanja veće konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora nužno je jačati razvojno-istraživačke i inovacijske aktivnosti i kapacitete poslovnog sektora te snažnije povezati poslovni sektor s organizacijama za istraživanje i širenje znanja, kako bi se ono primijenilo u stvaranju novih i značajno unaprijeđenih proizvoda i usluga s visokom i višom dodanom vrijednosti u gospodarstvu. Problem je kontinuirani nedostatak stručnog kadra što je velika prepreka daljnjem razvoju sektora. Ove teškoće rješavaju se kroz različite programe dodatnog obrazovanja i stipendiranjem učenika i studenata za pojedina zanimanja, a sustavno rješenje ovog pitanja je pokretanje sustava dualnog obrazovanja.

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr