Ključne činjenice za investitore

Uvod

Zadarska je županija jedna od sedam primorskih županija u Republici Hrvatskoj i nalazi se u samom središtu hrvatskoga dijela obale Jadranskoga mora. Površinom jedna od većih hrvatskih županija - s 3.641,91 km2 kopna i 2.845 km2 akvatorija - zauzima 6,5 posto kopnenog dijela RH te čak 12,4 posto ukupne morske površine.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Zadarska županija broji 159.766 stanovnika što je 4,13 posto ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Po administrativno-teritorijalnom ustrojstvu, Zadarska se županija sastoji od 28 općina i 6 gradova. Gospodarsko, administrativno i obrazovno središte Županije je Zadar, grad tritisućljetne povijesti, po veličini peti u Hrvatskoj i treći na obali hrvatskoga Jadrana.

Kroz Zadarsku županiju prolazi Jadranska turistička cesta i trasa autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik te željeznički pravac Zagreb – Knin – Split. Zahvaljujući vrlo povoljnom geoprometnom položaju i suvremenoj prometnoj infrastrukturi, od iznimnog je značenja za povezivanje ne samo regionalnih centara sjevernog i južnog dijela Hrvatske već i europskih središta.

Međunarodna zračna luka, spoj na autocestu, industrijska luka te željeznički kolodvor nalaze se na svega desetak kilometara međusobne udaljenosti, čineći tako jedinstvenu visokovrijednu kombinaciju elemenata prometne infrastrukture unutar šire regije. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju i ulaganjima u prometnu infrastrukturu, Zadarska se županija razvijala u svim gospodarskim područjima, a poglavito u turizmu, pomorskom prometu i marikulturi. Izgradnjom putničke i teretne luke Gaženica, uključivanjem Zadra u mrežu autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik te dodatnim ulaganjima u Zračnu luku Zadar, omogućen je brži i lakši pristup Zadarskoj županiji, čemu jasno svjedoči sve veći priljev turista, tranzita roba i teretnog prometa.

U strukturi gospodarstva Zadarske županije, prema ukupnom prihodu, dominiraju trgovina, prerađivačka industrija, turizam, ribarstvo i marikultura te brodarstvo. Marikultura i ribarstvo, brodarstvo i turizam Zadarske županije zauzimaju vrlo visoki udio na državnoj razini te stoga imaju posebnu vrijednost i značenje za cijelu zemlju. Primjerice, uzgajivači bijele ribe i tune u Županiji, prema kriteriju koncesionirane površine mora i prodanih količina, čine čak 72 posto ukupne hrvatske marikulture. Brojne pogodne lokacije na obali i otocima omogućuju širenje ove djelatnosti bez opasnosti onečišćenja okoliša ili ugroze turizma. More je i izvor sirovina za ribarsku industriju, no ribarstvo je limitirano prirodnim resursima i zakonskim ograničenjima ulova. U Zadru je sjedište najveće brodarske tvrtke koja s tvrtkom kćeri čini 38 posto nosivosti trgovačke flote u zemlji, a što snažno utječe na uspješnost cjelokupnog županijskoga gospodarstva i na životni standard pomoraca i njihovih obitelji.

Zahvaljujući zemljopisnom položaju i razvijenoj prometnoj infrastrukturi, najveći potencijal gospodarstva Zadarske županije je u turizmu i djelatnostima koje ga nadopunjuju. Trenutni smještajni kapacitet iznosi gotovo 170.000 kreveta, bez vezova u marinama.

Uz prehrambenu industriju temeljenu na sirovinama iz mora i Ravnih kotara, razvoj bilježi i prerađivačka industrija koja se oslanja na proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju. Gospodarstvo Županije održava pozitivnu bilancu u razmjeni roba i usluga s inozemstvom, a takva orijentacija naglašena je izvozom usluga turističkog i brodarskog sektora.

Razvijena infrastruktura potiče ubrzani razvoj ovog područja, osobito grada Zadra, u važno prometno čvorište na granici EU-a i prekomorskog svijeta. Posljednje veliko ulaganje u luku Gaženica privuklo je koncesionara koji će osigurati da brodovima za kružna putovanja Zadar postane polazno-odlazna luka (homeport).

Županija pruža goleme mogućnosti za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede zahvaljujući Ravnim kotarima kao visoko kvalitetnoj i plodnoj prirodno-geografskoj cjelini koja čini oko 30 posto ukupnih obradivih površina južne Hrvatske. Uz plodno tlo, značajnu ulogu u razvoju poljoprivrede imaju povoljna mediteranska klima, izdašni vodni resursi i zavidni ekološki uvjeti kao važan dio tradicionalnog nasljeđa i skrbi lokalnog stanovništva za zdrav i čist okoliš.

Nadalje, Zadarska županija ima ogroman potencijal za investicije u alternativne izvore energije, posebice u kontekstu strateškog opredjeljenja Europske unije za energetsku neovisnost te ulaganja u teretnu luku radi privlačenja tereta.

Zadarska županija jedna je od rijetkih koja bilježi pozitivna demografska kretanja i natprosječni kontinuirani rast zaposlenosti. Brojne dobro opremljene gospodarske zone na njezinu području nude povoljne mogućnosti za nove investicije i zapošljavanje.

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr