Igrališta za golf

Planirana igrališta za golf u Zadarskoj županiji

Punta Skala (Grad Nin)

69 ha

Image

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr