Luke nautičkog turizma

NIN

Marina Zaton

Privezište u funkciji TN Zaton

Sidrište Nin - Ždrijac

PAKOŠTANE

Luka Dugovača Drage

PAŠMAN

Marina Pašman

SALI

Sidrište Čuna

SV. FILIP I JAKOV

Sv. Filip i Jakov

TKON

ZADAR

Sidrište Široka, otok Ist

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr